€ 3,95 verzendkosten | Gratis verzending vanaf € 49,95

Psorinovo®

Wat is Psorinovo®?
Psorinovo® is een receptplichtig geneesmiddel dat als farmaceutische bereiding in onze apotheek wordt gemaakt. Het werkzame bestanddeel is dimethylfumaraat. Dit geneesmiddel kan speciaal voor u worden voorgeschreven door uw arts, omdat een geregistreerd geneesmiddel niet voldoet of beschikbaar is voor u.

Wordt Psorinovo® vergoed?
In het apotheekinformatiesysteem staat aangegeven dat Psorinovo® voor vergoeding in aanmerking komt. Dit wil niet automatisch betekenen dat iedere zorgverzekeraar het ook daadwerkelijk vergoed. Zorgverzekeraars hebben in de praktijk de vrijheid hun eigen beleid uit te voeren. Heeft u twijfels, dan adviseren we van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Hoe kom ik aan Psorinovo®?
Als een geregistreerd geneesmiddel niet beschikbaar is of voldoet voor u, dan kunt u dat overleggen met uw arts. In onze apotheek bereiden we Psorinovo®en voeren we ook de medicatiebewaking uit. Daar waar nodig overleggen we met uzelf, uw arts of uw apotheek waar u normaal naar toe gaat voor uw medicatie.

Psorinovo 30 mg tabletten - enkel op recept
Prijs
Contacteer onze apotheek
Promo
€0,00
Psorinovo 120 mg tabletten - enkel op recept
Prijs
Contacteer onze apotheek
Promo
€0,00
Psorinovo 240 mg tabletten - enkel op recept
Prijs
Contacteer onze apotheek
Promo
€0,00